Kurs taternicki letni

Ocena użytkowników: 5 / 5

Gwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywnaGwiazdka aktywna
 

W roku 2022 zapraszam na kursy taternickie letnie w następujących terminach:

 • maj + sierpień: 14-20.05.2022 Austria + 02-08.10.2022 Tatry - brak wolnych miejsc
 • czerwiec: brak wolnych miejsc
 • lipiec: brak wolnych miejsc
 • sierpień: brak wolnych miejsc
 • wrzesień: 04-10.09.2022 Austria + 12-18.09.2022 Tatry - brak wolnych miejsc
 • wrzesień/październik: brak wolnych miejsc

Jeśli planujesz kurs w lecie 2023, napisz.

Podczas kursu wspinamy się w rejonie Hali Gąsienicowej, Dol. Pięciu Stawów Polskich oraz Morskiego Oka.

Cena kursu w 2022

 • 4200 zł, dla osób które ukończyły kurs wspinaczki skalnej w mojej szkole 4000 zł
 • Cena nie obejmuje: dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia

Kursy taternickie prowadzę osobiście.

Jak zarezerwować miejsce na kursie?

Uwaga: Wspinanie i działalność górska to nie "masówka", z tego względu dysponuję ograniczoną liczbą miejsc w poszczególnych terminach. Rezerwacja miejsca na kursie w danym terminie następuje po wpłacie opłaty rezerwacyjnej. Jeśli nie przyjedziesz na szkolenie, opłata rezerwacyjna przepada.

Ważne: Zgłaszając się na szkolenie/wyjazd i dokonując opłaty rezerwacyjnej potwierdzasz, że akceptujesz Regulamin. 

Kurs taternicki przygotowuje do samodzielnego i bezpiecznego uprawiania wspinaczki w górach pozbawionych pokrywy śnieżnej.

Do kursu mogą przystępować osoby, które ukończyły kurs wspinaczki skalnej i otrzymały zaświadczenie ze skierowaniem na kurs taternicki. Osoby niepełnoletnie mogą być szkolone po uzyskaniu pisemnej zgody podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

Forma zajęć: Podczas kursu główny nacisk kładę na wspinaczki na drogach wartościowych pod względem szkoleniowym. Oznacza to drogi o zróżnicowanym przebiegu wiodące różnymi formacjami skalnymi. Wybór dróg zależy od warunków atmosferycznych, możliwości uczestników oraz etapu szkolenia. Wspinaczki są uzupełniane zajęciami praktycznymi (np. autoratownictwo, budowa stanowisk, wbijanie haków itp.) oraz zajęciami teoretycznymi.

Program kursu realizuję przynajmniej w połowie w Tatrach. Połowa zajęć wspinaczkowych może odbywać się w innym rejonie o charakterze wysokogórskim, np. w Austrii. Ten wariant jest możliwy po ustaleniu z grupą. Zajęcia z autoratownictwa mogą odbywać się w terenie skałkowym.

Ilość szkolonych: w grupie szkoleniowej mogą być maksymalnie 3 osoby.

Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie z programem PZA

Warunkiem zaliczenia kursu jest opanowanie wymienionych w programie umiejętności praktycznych.

Zajęcia praktyczne

1. Węzły i podawanie liny - podstawowe węzły wykorzystywane we wspinaniu, wiązanie się liną do uprzęży i bezpośrednio, podawanie i wybieranie liny. Asekuracja poprzez ciało.

2. Budowa stanowisk.

3. Korzystanie z literatury, sporządzanie opisów dróg, szkiców, mapek, planów taktycznych.

4. Podstawy autoratownictwa, operacje sprzętowe.

5. Wbijanie i wybijanie haków.

Wspinaczki

Kurs taternicki trwa 14 dni. W tym czasie 10 dni jest przeznaczone na zajęcia terenowe (w tym 9 dni wspinaczkowych, 1 dzień autoratownictwo). Długość kursu może się zmienić w zależności od warunków pogodowych: np. możemy zrealizować materiał kursu 1-2 dni szybciej. 
Szkolenie odbywa się w rejonie Hali Gąsienicowej, Dol. Pięciu Stawów Polskich, Morskiego Oka. Opcjonalnie część kursu przeprowadzam w Alpach.

W tym czasie realizuję następujące punkty programu:

 • droga prowadząca granią - w tym fragmenty z asekuracją lotną;
 • droga prowadząca kominem;
 • droga prowadząca ścianą;
 • schodzenie drogą wspinaczkową;
 • dłuższe drogi (np. 10 wyciągów lub dłuższe);
 • drogi o trudnościach IV w skali UIAA oraz sprawne prowadzenie przez każdego z kursantów wyciągów o trudnościach co najmniej III w skali UIAA; w zależności od możliwości uczestników drogi o wyższej klasie trudności;
 • poznawanie wycofów ze ścian w terenie;
 • wycofywanie się ze ściany serią zjazdów w ilości umożliwiającej przećwiczenie głównych metod zjazdu;
 • wspinaczka na szczyt leżący poza otoczeniem doliny, w której odbywa się zasadnicza część szkolenia (z uwzględnieniem aspektów topograficznych);
 • wspinaczki z zastosowaniem liny dwużyłowej;
 • ćwiczenia z autoratownictwa w terenie

Opcjonalnie:

 • wspinaczki techniką sztucznych ułatwień
 • wspinaczki nocą

Treść zajęć teoretycznych

1. Sprzęt i wyposażenie wspinacza.

2. Asekuracja:

 • teoria asekuracji;
 • obsługa przyrządów asekuracyjnych, zachowanie na stanowisku;
 • stanowiska - budowa różnych typów stanowisk, stanowiska dolne, górne i pośrednie;
 • prowadzenie wyciągu - taktyka prowadzenia wyciągu, prowadzenie jedno- i dwutorowe, łączność w zespole, specyfika prowadzenia w terenie kruchym, prowadzenie na trawersach, asekuracja w zejściu.

3. Operacje linowe, autoratownictwo:

 • zjazdy - budowa stanowisk zjazdowych, czynności przy wykonywaniu serii zjazdów, różne sposoby zjazdu i asekuracji w zjeździe, przejazd przez węzeł;
 • wychodzenie po linie - różne metody wychodzenia, sytuacje wymagające wyjścia po linie;
 • autoratownictwo w wypadkach związanych z odpadnięciem
 • udział w akcjach ratunkowych - zachowanie w sytuacji usłyszenia sygnału pomocy, zasady współpracy z pogotowiem górskim, zasady zachowania się w akcji z użyciem śmigłowca.

4. Taktyka:

 • niebezpieczeństwa gór - z naciskiem na występujące latem, niebezpieczeństwa zimowe i gór lodowcowych tylko w zakresie podstawowym; zachowanie się w sytuacjach awaryjnych związanych z załamaniami pogody;
 • strategia i taktyka: planowanie sezonu wspinaczkowego, wybór celów i dróg; zaplanowanie drogi podejścia, wariantów drogi, wycofów, drogi powrotu; dobór partnera; dobór sprzętu, wyposażenia itp.

5. Topografia i orientacja w terenie górskim:

 • orientacja w górach;
 • przewodniki i korzystanie z nich - główne typy przewodników, korzystanie ze schematów i opisów dróg ze szczególnym uwzględnieniem przewodnika WHP;
 • topografia szczegółowa rejonu działania - piętra doliny, drogi podejść i zejść, przebieg ważniejszych dróg wspinaczkowych w ścianach i sposoby wycofania się z nich.

6. Etyka, przepisy, historia:

 

 • zasady etyczne obowiązujące w gronie ludzi gór - opcjonalnie;
 • przepisy regulujące uprawianie taternictwa - przepisy TPN, TANAP, PZA;
 • historia alpinizmu i taternictwa - opcjonalnie.